top of page
'ਟਰੱਸ ਮੀ...' ਨਾਲ ਟੋਟ ਕਰੋ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੋਟਸ!  ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਾਲੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

 

ਫਰੰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ : "ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ... ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਂ"

ਪਿਛਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ : ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨ (ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ) ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ।

'ਟਰੱਸ ਮੀ...' ਨਾਲ ਟੋਟ ਕਰੋ।

$15.00Price
ਰੰਗ
    bottom of page